Monday, 1 October 2012

TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI MELAKA

Fungsi dan Peranan
 Fungsi dan peranan Yang di-Pertua Negeri meliputi perkara-perkara berikut:
  •  Ketua Kerajaan Negeri
  •  Fungsi Kehakiman
  • Fungsi Pertadbiran
  • Kuasa Pengampunan
  • Sumber Kehormatan dan Kedaulatan
Untuk maklumat lanjut, sila layari Laman Web Pejabat TYT Negeri Melaka di http://www.tytmelaka.gov.my
Senarai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri
Nama T.Y.T Yang di-Pertua NegeriTarikh Memerintah
T.Y.T Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil bin Yaakob4 Jun 2004 - sekarang
T.Y.T Tun Datuk Seri Utama Syed Ahmad Al-Haj bin Syed Mahmud Shahabudin4 Dis 1984 – 3 Jun 2004
(19 tahun 6 bulan)
T.Y.T Tun Syed Zahiruddin bin Syed Hassan23 Mei 1975 – 30 Nov 1984
(9 tahun 6 bulan)
T.Y.T Tun Haji Abdul Aziz bin Abdul Majid31 Ogos 1971 - 9 Mei 1975
(4 tahun 3 bulan)
T.Y.T Tun Haji Abdul Malek bin Yusuf31 Ogos 1963 - 30 Ogos 1971
(8 tahun)
T.Y.T Tun Leong Yew Koh31 Ogos 1957 - 31 Ogos 1963
(6 tahun)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...